Phương pháp IUI tốn bao nhiêu tiền?

Chào bác sĩ.
Cho em hỏi chi phí bơm IUI là bao nhiêu ạ?

Mạc Thanh Hương

BS CKI Cao Tuấn Anh

Chào em,

Chi phí 1 lần bơm IUI vào khoảng 8-15 triệu (tính cả tiền xét nghiệm. Nếu em đã có xét nghiệm cần thiết trong vòng 6 tháng thì sẽ không cần phải làm lại nữa)

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.