Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

bác sĩ giáo sư ngô quý châu trần quang bính detail

GS. Ngô Quý Châu

GĐ chuyên môn – BV Tâm Anh Hà Nội

PGS. Trần Quang Bính

GĐ chuyên môn – BV Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh

sơ đồ hà nội

sơ đồ hồ chí minh