Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Hỗ trợ phần mềm

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Bộ phận Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Nhân viên Hỗ trợ chăm sóc

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Nhân viên HK

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Nhân viên Admin Đào tạo

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Điều dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Dược sĩ Cao đẳng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Nhân viên Hành chính

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

Lễ tân – Thu ngân

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
ỨNG TUYỂN NGAY

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM