Vị trí tuyển dụng

Điều dưỡng

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 
ỨNG TUYỂN NGAY

Thư ký y khoa

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 
ỨNG TUYỂN NGAY

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 
ỨNG TUYỂN NGAY

Nhân viên tổng đài

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 
ỨNG TUYỂN NGAY

KTV Phục hồi chức năng

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 
ỨNG TUYỂN NGAY

Kỹ sư Trang thiết bị y tế

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 
ỨNG TUYỂN NGAY

Phó phòng Kế hoạch tổng hợp

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 
ỨNG TUYỂN NGAY

Nhân viên Hỗ trợ Công nghệ thông tin

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 
ỨNG TUYỂN NGAY

Bộ phận Dinh dưỡng

 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 
ỨNG TUYỂN NGAY

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM