THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển:
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

*Họ và tên:

*Giới tính:
NamNữ

*Ngày sinh:

*Nơi sinh:

*Dân tộc:

*Tôn giáo:

*Số CMND/ Hộ chiếu:

*Ngày cấp:

*Nơi cấp:

*Địa chỉ hiện tại:

*Địa chỉ thường trú:

*Điện thoại di động:

Điện thoại cố định:

Email:

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE:
*Chiều cao (cm):

*Cân nặng (kg):

*Tật khúc xạ:

Các bệnh mãn tính:

Các bệnh dị ứng:

Gia Đình:
*Tình trạng hôn nhân:

*Họ tên:

*Năm sinh:

Đơn vị công tác:

*Điện thoại:

Họ tên các con:

NGƯỜI LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Bao gồm cả tiếng Anh, Tin học – Đối với SV mới ra trường đề nghị ghi rõ xếp loại học lực)

Tải lên Ảnh bằng cấp:

* Lưu ý: Các vị trí Khối Lâm sàng, nêu rõ thông tin về Chứng chỉ hành nghề (nơi cấp – phạm vi hoạt động)

Tải lên Ảnh CCHN:

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Nêu 3 nơi làm sau cùng - theo trình tự gần nhất ghi trước)

IV. MỐI QUAN HỆ:

Anh/ chị có quen biết ai đang làm việc tại BV ĐK Tâm Anh không?
*Họ và tên:

*Phòng ban:

*Mối quan hệ:

V. KIỂM TRA THÔNG TIN:

(Ghi lại họ tên và số điện thoại 02 người đồng nghiệp cũ có thể cung cấp thêm thông tin về anh/ chị)

Họ tên:

Điện thoại:

Họ tên:

Điện thoại:

VI. CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tải lên CV (nếu có):

Tôi xin cam đoan những điều tôi đã khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã nêu trên.