Chuyên gia

PGS.TS.BS PHẠM NGUYỄN VINH

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

Trưởng khoa: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS NGUYỄN MINH TRÍ VIÊN

Cố vấn chuyên môn: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKII HUỲNH NGỌC LONG

Trưởng khoa Thông tim can thiệp: Trung tâm Tim mạch
Trưởng khoa:
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

TS.BS NGUYỄN THỊ DUYÊN

Bác sĩ: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS NGUYỄN ANH DŨNG

Trưởng khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực, mạch máu - Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

TS.BS TRẦN VĂN HÙNG

Trợ lý Giám đốc Trung tâm - Cố vấn Hồi sức tim mạch
Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKI NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Bác sĩ: Khoa Tim mạch
Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS NGUYỄN PHẠM THÙY LINH

Trợ lý Giám đốc Trung tâm Tim mạch,
Bác sĩ Tim mạch Nhi
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKI PHẠM THỤC MINH THỦY

Trợ lý Giám đốc Trung tâm Tim mạch,
Bác sĩ Tim mạch Nhi
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh