Chuyên gia

PGS.TS.BS PHẠM NGUYỄN VINH

Giám đốc Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

Trưởng khoa Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS NGUYỄN MINH TRÍ VIÊN

Cố vấn chuyên môn Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII HUỲNH NGỌC LONG

Phó Giám đốc Phụ trách Nội khoa - Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS NGUYỄN THỊ DUYÊN

Phó Khoa Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS NGUYỄN ANH DŨNG

Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực - Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Phó Khoa Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS NGUYỄN PHẠM THÙY LINH

Trợ lý Giám đốc Trung tâm Tim mạch,
Bác sĩ khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI PHẠM THỤC MINH THỦY

Trợ lý Giám đốc Trung tâm Tim mạch,
Bác sĩ khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI VŨ NĂNG PHÚC

Trưởng khoa Tim bẩm sinh - Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM