Có cần lưu viện sau khi làm phương pháp IUI?

Thưa BS, sau khi tôi thực hiện phương pháp IUI xong thì có cần lưu viện không ạ?
Mỹ An - 33 tuổi - Hải Dương

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn,

Bình thường thì làm IUI xong bệnh nhân có thể đi về ngay được trong vòng 20 phút đến 30 phút, không cần thiết phải nằm bệnh viện. Trừ khi có một biến chứng nào đó mà BS sẽ quyết định xem là cần phải theo dõi thêm hay là phải nhập viện, cái đấy là do tình trạng của từng bệnh nhân.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.