Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

GS.TS.BS NGÔ QUÝ CHÂU

Trưởng khoa

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP NGHIÊN CỨU

 • 1977 – 1983 Học Bác sỹ đa khoa- Trường Đại học Y Hà Nội
 • 1983 – 1986 Học Bác sỹ nội trú – CK cấp I – Bộ môn Nội Tổng Hợp – Đại học Y Hà Nội
 • 1987 – 1992 Học nghiên cứu sinh – Bộ môn Nội Tổng Hợp Đại học Y Hà Nội
 • 9/1990 – 10/1991 Thực tập sinh làm chức năng nội trú, Bệnh viện Pitie – Salpetriere – Đại học Paris VI, Pháp
 • 11/1992-4/1994 Học tại khoa phổi và bệnh nghề nghiệp – môi trường – Bệnh viện Creteil, Đại học Paris XIII, Cộng hoà Pháp
 • 5/1994-11/1995 khoa phổi – Bệnh viện Saint Antoine, Đại học Paris VI, CH. Pháp
 • 11/1995-11/1999 Học bằng liên các Trường Đại học chuyên ngành về phổi tại các bệnh viện thuộc trung tâm Viện – Trường Nancy, Cộng hoà Pháp

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

 • 3/2000- 7/2001 Giảng viên bộ môn Nội tổng hợp – Trường Đại học Y Hà Nội.
 • 11/2006-5/2009 Phó trưởng bộ môn Nội Tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội
 • 6/2009 đến 6/2020 Trưởng bộ môn Nội Tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội
 • Từ 7/2020 Giảng viên cao cấp bộ môn Nội Tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội
 • 8/2001-11/2002 Phó trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
 • 12/2002-6/2003 Quyền trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
 • 6/2003 đến 6/2011 Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
 • 6/2011 đến 6/2020 Giám đốc trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
 • 2/2007 đến 10/2019 Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai: phụ trách công tác quản lý chất lượng, cấp cứu hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh
 • 6/2010 đến 6/2020 Bí thư chi bộ Hô Hấp – Đảng uỷ viên / TVĐU Đảng bộ Bệnh viện BM
 • 11/2019 đến 3/2020 Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai
 • 3/2020 đến 6/2020 Quyền chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai
 • 2007- 2014 Chủ tịch Hội Hô hấp Hà Nội
 • 2014 đến nay Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam
Hotline: 1800 6858