Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BS ĐẶNG MINH TÂN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • 1980-1986 ĐH Y Hà Nội
  • 1992-1994 Học bác sỹ CKI – ngành Gây mê hồi sức – Đại học Y Hà Nội
  • 1999 – 2002 Học Thạc sỹ – ngành Gây mê hồi sức – Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

1987 – 2002 BS GMHS – Bệnh viện Xanh pôn

2002 – 2017 Phụ trách phòng Hồi sức ngoại – Bệnh viện Xanh pôn

2017- nay: Bác sỹ Gây mê hồi sức bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hotline: 1800 6858