Tỷ lệ thành công của IUI? Làm bao nhiêu lần thì nên ngưng lại chuyển sang IVF?

Em năm nay 32 tuổi, 2 vợ chồng em cưới nhau được 2 năm. Em vừa làm IUI 1 lần nhưng sau 14 ngày, em thử que thì có 1 vạch. Trứng và tinh trùng của 2 vợ chồng em đều không có vấn đề gì. AMH của em là 2,4. Em muốn hỏi bác sĩ về tỷ lệ thành công của IUI? Làm bao nhiêu lần thì nên ngưng lại chuyển sang IVF?

- Võ Lê Hòa -

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào chị!

Tỷ lệ thành công 1 chu kì làm IUI là 15 – 20%. Thông thường có thể làm IUI từ 3 – 6 chu kì, nếu thất bại thì sẽ xem xét để chuyển sang biện pháp HTSS khác!

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.