Lấy mẫu tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo, cần kiêng xuất tinh trước bao lâu?

Tôi phải kiêng quan hệ/ xuất tinh bao nhiêu ngày trước khi lấy mẫu tinh trùng để làm thụ tinh nhân tạo thưa bác sĩ?
Anh Quốc Thắng – 40 Tuổi
Hòa Bình

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào anh,

Anh cần kiêng quan hệ từ 3-5 ngày trước khi lấy mẫu, không nên kiêng quá lâu cũng như không nên kiêng quá ít. 

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.