Có thể dùng thuốc giảm đau khi làm phương pháp IUI không?

Thưa BS! Khi thực hiện phương pháp IUI thì có thể phải dùng thuốc giảm đau trước và sau các thủ thuật không? Cảm ơn bác sĩ!
Mai Thị Như Hà - 33 tuổi - Bắc Cạn

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Ở những trường hợp bơm IUI không bị đau thì chúng tôi không dùng thuốc giảm đau. Còn nếu bị đau, sợ bị đau thì nên dùng thuốc giảm đau trong khi bơm. Chúng ta nên dùng thuốc đúng chỉ định thì sẽ tốt hơn.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.