PHIẾU ĐĂNG KÝ TIÊM EVUSHELD

KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG DỰ PHÒNG COVID-19
Kháng thể đơn dòng EVUSHELD (01 liều kháng thể đơn dòng tixagevimab và 01 liều kháng thể đơn dòng cilgavimab) là thuốc; và cần phải được bác sĩ đánh giá thỏa đáng và sàng lọc chặt chẽ trước khi chỉ định đối tượng sử dụng phù hợp
Bằng việc Đăng ký tiêm tại đây, Quý khách đã xác nhận mình được cung cấp đầy đủ thông tin về kháng thể đơn dòng EVUSHELD và tự nguyện đăng ký, chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc cung cấp thông tin cá nhân của mình hoặc được sự đồng ý của người được đăng ký hộ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM