Đội ngũ chuyên gia

TS.BS TĂNG HÀ NAM ANH

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS TRẦN ANH VŨ

Phó giám đốc: Trung tâm Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM