Đội ngũ chuyên gia

TS.BS TĂNG HÀ NAM ANH

Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS.CKII TRẦN ANH VŨ

Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM