Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BS. NGUYỄN TRUNG LIÊM

Bác sỹ Khoa Nội soi tiêu hóa

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • 1994 – 1997 : Học sinh trường PTTH Yên Phong – Bắc Ninh
  • 1997 – 2003 : Sinh viên Đại học Y Hà Nội
  • 2011 – 2014 : Học viên cao học Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • 2003 – 2005 : Học việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • 2005 – 02/2019 : Bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Nội soi tiêu hóa)

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

  • Đề tài cấp Nhà nước : Nghiên cứu bào chế dung dịch TTB có tác dụng tan sỏi mật
  • Đề tài cấp Nhà nước (Theo Nghị định thư) : Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội soi trong chẩn đoán và can thiệp một số bệnh đường tiêu hóa
  • Đề tài cao học : Đánh giá vai trò của siêu âm nội soi trong chẩn đoán giai đoạn ung thư thực quản tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Hotline: 1800 6858