BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

HƯỚNG DẪN TRA CỨU
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Để tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến. Quý khách vui lòng thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào trang web: https://tamanhhospital.vn/danh-cho-khach-hang/tra-cuu-ket-qua/
  • Bước 2: Nhập thông tin vào các ô tương ứng trên website:
    • Mã khách hàng (PID): VD: 99999999
    • Ngày lấy mẫu: VD: 01/01/2019
    • Mã bệnh phẩm (SID): VD: 124329
  • Bước 3: Ấn “Lấy thông tin” để xem kết quả xét nghiệm

(Kết quả tra cứu trực tuyến là kết quả tham khảo trong khi chờ kết quả bản giấy, không có giá trị pháp lý)

 

Hướng dẫn tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến