TS THẨM THỊ THU NGA

TS THẨM THỊ THU NGA

Trưởng LAB: Trung tâm Tế bào gốc
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

GIỚI THIỆU

TS‌ ‌Thẩm‌ ‌Thị‌ ‌Thu‌ ‌Nga‌ ‌lấy‌ ‌bằng‌ ‌Cử‌ ‌nhân‌ ‌sinh‌ ‌học‌ ‌tại‌ ‌Đại‌ ‌học‌ ‌Tổng‌ ‌hợp‌ ‌Hà‌ ‌Nội,‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌bằng‌ ‌Tiến‌ ‌sĩ‌ ‌sinh‌ ‌học‌ ‌của‌ ‌Viện‌ ‌Hàn‌ ‌lâm‌ ‌Khoa‌ ‌học‌ ‌và‌ ‌Công‌ ‌nghệ‌ ‌Việt‌ ‌Nam.‌ ‌Không‌ ‌chỉ‌ ‌nghiên‌ ‌cứu‌ ‌và‌ ‌học‌ ‌tập‌ ‌trong‌ ‌nước,‌ ‌Tiến‌ ‌sĩ‌ ‌Thu‌ ‌Nga‌ ‌còn‌ ‌hoàn‌ ‌tất‌ ‌Chứng‌ ‌chỉ‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌Công‌ ‌nghệ‌ ‌sinh‌ ‌học‌ ‌ở‌ ‌CHLB‌ ‌Đức‌ ‌và‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌Sau‌ ‌tiến‌ ‌sĩ‌ ‌tại‌ ‌Hàn‌ ‌Quốc.‌ ‌Kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌tích‌ ‌lũy‌ ‌được‌ ‌trong‌ ‌nhiều‌ ‌năm‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌và‌ ‌học‌ ‌tập‌ ‌đã‌ ‌giúp‌ ‌ích‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌cho‌ ‌Tiến‌ ‌sĩ‌ ‌Thu‌ ‌Nga‌ ‌khi‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nghiên‌ ‌cứu‌ ‌viên‌ ‌sau‌ ‌này.‌ ‌TS‌ ‌Thẩm‌ ‌Thị‌ ‌Thu‌ ‌Nga‌ ‌gắn‌ ‌bó‌ ‌với‌ ‌Viện‌ ‌Hàn‌ ‌lâm‌ ‌Khoa‌ ‌học‌ ‌và‌ ‌Công‌ ‌nghệ‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌trong‌ ‌suốt‌ ‌26‌ ‌năm‌ ‌với‌ ‌vai‌ ‌trò‌ ‌Nghiên‌ ‌cứu‌ ‌viên‌ ‌chính.‌ ‌Hiện‌ ‌tại,‌ ‌Tiến‌ ‌sĩ‌ ‌đảm‌ ‌nhận‌ ‌cương‌ ‌vị‌ ‌Trưởng‌ ‌LAB‌ ‌Trung‌ ‌tâm‌ ‌Tế‌ ‌bào‌ ‌gốc‌ ‌BVĐK‌ ‌Tâm‌ ‌Anh,‌ ‌Hà‌ ‌Nội‌ ‌(IVFTA).‌ ‌ ‌

xem thêm

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC

  • ISCT‌ ‌

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

8 kỹ thuật tăng tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm IVF

Nhờ áp dụng các kỹ thuật mới trong thụ tinh ống nghiệm, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ IVF thành công lên tới 63%. [caption id="attachment_18647" align="aligncenter" width="1200"] TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng,...

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM