Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

TS. THẨM THỊ THU NGA

Phó TP Labo

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • 1988 – 1992: ĐH Tổng hợp Hà Nội – Khoa Sinh học
  • 1990 – 1992: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ – Khoa Anh Văn
  • 1998 – 2004: Đào tạo Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • T10/1992 – T7/2018: Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
  • T3/2002 – T12/2002: Thực tập tại CHLB Đức ngành Công nghệ sinh học
  • T3/2016 – T3/2018: Thực tập sau Tiến sĩ tại Hàn Quốc

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

  • Nghiên cứu tạo cá chuyển gen mang gen hormone sinh trưởng người
  • Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gen hormone sinh trưởng cá chép
  • Xác định marlcer miRNA cho nhiễm độc gan và thận bởi các thuốc có khả năng gây độc gan, thận ở liều thấp.
Hotline: 1800 6858