Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BSNT NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Bác sỹ Khoa Phụ sản

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • 2003 – 2009 BSĐK – ĐH Y Hà Nội
  • 2009 – 2013 BSNT chuyên ngành SPK – ĐH Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • 2010 – 2013 Giảng viên thuộc bộ môn Sản phụ trường Đại học y Hà Nội
  • 2013 – 2017 Bác sỹ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương
Hotline: 1800 6858