Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

PGS.TS.BS TRỊNH TUẤN DŨNG

Giám đốc trung tâm

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

– Từ 8/1983-7/1989: Học viên Hệ Đại học – Học viện Quân y

– Từ 10/1989-3/1991: Học BS CK sơ bộ Giải phẫu bệnh – Đại học Y Hà Nội

– Từ 3/1991-3/1993: Học BS CKI Giải phẫu bệnh – Đại học Y Hà Nội

– Từ 8/1995-8/2000: Nghiên cứu sinh Giải phẫu bệnh – Đại học Y Hà Nội

– Tham gia một số khoá đào tạo ngắn hạn tại Mỹ, Hungary, Nhật, Singapore…

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:

– Từ 8/1980-7/1983: Chiến sĩ d4 – Lữ đoàn 215 – BTL Tăng Thiết giáp

– Từ 8/1983-7/1989: Học viên Hệ Đại học – Học viện Quân y

– Từ 8/1989-10/2000: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh – BV TƯQĐ 108

– Từ 10/2000-6/2007: Phó chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh – BV TƯQĐ 108

– Từ 6/2007 – Đến nay (8/2018): Chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh – BV TƯQĐ 108

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:

– Chủ trì 01 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước và 2 đề tài cấp cơ sở (đã nghiệm thu).

– Tham gia 4 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp Bộ Quốc phòng & Bộ Y tế (đã nghiệm thu) .

– Có 162 bài báo khoa học đã công bố, trong đó có 6 bài công bố ở nước ngoài.

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN (01/2017)

– 4 Bằng khen của Bộ Quốc phòng

– 5 CSTĐ cơ sở

– 2 Bằng khen của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

– Nhiều Giấy khen

CÁC VỊ TRÍ ĐƯỢC ĐẢM NHẬN TẠI CÁC HIỆP HỘI:

–        Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh – Tế bào học Việt Nam

Hotline: 1800 6858