PGS.TS.BS NGUYỄN QUỐC KÍNH

Giám đốc trung tâm: Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM