PGS.TS.BS NGUYỄN QUỐC KÍNH

Giám đốc trung tâm Khoa Cấp cứu
Giám đốc
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM