Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

BSCKI.NGUYỄN DOÃN NGHĨA

Bác sỹ Khoa CĐHA

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • 1998-2004 Bác sỹ Đa khoa – ĐH Y Hải Phòng
  • 2010-2012 Học bác sỹ CKI – ĐH Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • 2000-2016 Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa Khoa Đông Anh
  • 2016-nay Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh
Hotline: 1800 6858