Đội ngũ chuyên gia

NGND.GS.TS.BS TRẦN QUÁN ANH

Trưởng khoa: Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TTƯT.PGS.TS.BS VŨ LÊ CHUYÊN

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Tiết niệu - Thận học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS TỪ THÀNH TRÍ DŨNG

Trưởng khoa: Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Trưởng khoa Tiết Niệu - Trung tâm Tiết niệu - Thận học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTUT.TS.BS NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Phó trưởng khoa: Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS.CKI NGUYỄN ĐỨC NHUẬN

Trưởng khoa: Khoa Khám bệnh
Bác sĩ: Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS NGUYỄN TÂN CƯƠNG

Bác sĩ: Trung tâm Tiết niệu - Thận học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS TẠ NGỌC THẠCH

Bác sĩ: Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII NGUYỄN LÊ TUYÊN

Bác sĩ: Trung tâm Tiết niệu - Thận học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI PHAN TRƯỜNG NAM

Bác sĩ: Trung tâm Tiết niệu - Thận học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM