Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Kỹ thuật IVM – Trưởng thành trứng non trong ống nghiệm

Trong các kỹ thuật tăng tỷ lệ thành công trong ống nghiệm (IVF), kỹ thuật IVM - trưởng thành trứng non trong ống nghiệm (IVM) là một trong những giải pháp cứu cánh cho những trường hợp vô sinh hiếm muộn do bệnh lý buồng trứng đa nang, đáp ứng buồng...