Chuyên gia

PGS.TS.BS LÊ HOÀNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS GIANG HUỲNH NHƯ

Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

NGND.GS.TS.BS TRẦN QUÁN ANH

Trưởng khoa: Khoa Tiết niệu
Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

NGND.PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ HÀ

Trưởng khoa: Trung tâm Xét nghiệm
Giám đốc trung tâm: Trung tâm Đào tạo& Nghiên cứu khoa học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII NGUYỄN BÁ MỸ NHI

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

TS.BS TỪ THÀNH TRÍ DŨNG

Trưởng khoa: Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKI LÊ THỊ KIM NGÂN

Trưởng khoa: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

PGS.TS.BS LƯU THỊ HỒNG

Trưởng khoa: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS CAM NGỌC PHƯỢNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Sơ sinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKII TRẦN THỊ THANH NGA

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Xét nghiệm
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh