Trứng bất thường nhiều hơn trứng trưởng thành, chuyển phôi tươi không thành công phải làm sao?

Thưa bác sĩ, cháu em chọc trứng lần 1 được 6 quả, trong đó có 1 quả trưởng thành. Lần 2 được 7 quả, trong đó có 1 quả trưởng thành. Cháu em có 1 phôi khá, quá trình chuyển phôi tươi không thành công. Xin bác sĩ cho lời khuyên ạ.

Pham Thuy

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào chị,

Nếu cháu chị làm 2 lần đều được 6-7 noãn mà chỉ có 1 noãn trưởng thành. Tỷ lệ thành công chung của IVF là 50-60%, tuy nhiên, cháu chị được ít phôi như vậy còn là phôi khá thì sẽ làm giảm tỷ lệ thành công đi khá nhiều. Khi kích thích buồng trứng của cháu chị trong lần làm IVF tiếp theo chúng tôi có thể xem xét dùng phác đồ double trigger để tăng tối đa số noãn trưởng thành. Khi thu được nhiều noãn trưởng thành sẽ có khả năng tạo được nhiều phôi tốt tăng cao tỷ lệ thành công khi chuyển phôi cho cháu gái chị. Chúc cháu gái chị sớm thành công.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.