Trong thụ tinh trong ống nghiệm, số ngày nuôi phôi ảnh hưởng thế nào đến tỷ lệ thành công?

Con chào bác Hoàng ạ
Bác cho con hỏi, khi thụ tinh trong ống nghiệm thì phải nuôi phôi theo ngày như phôi ngày 2, ngày 3, ngày 5, và ngày 6.
Vậy sao lại nuôi phôi theo ngày ạ? Và số ngày nuôi phôi ảnh hưởng đến khả năng mang thai như thế nào?
Vo Tuyen

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn,

– Tỷ lệ thành công khi chuyển phôi ngày 3 khoảng 50 – 60%

– Tỷ lệ thành công khi chuyển phôi ngày 5 vào khoảng ~70%

– Mặc dù tỷ lệ thành công cao hơn nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể nuôi phôi lên ngày 5. Vì chỉ có những phôi thực sự tốt thì mới có thể nuôi lên được ngày 5. Vì vậy khi đánh giá 1 trường hợp không có khả năng nuôi phôi lên ngày 5 thì bác sĩ sẽ chỉ định nuôi phôi và chuyển phôi ngày 3.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.