Thụ tinh trong ống nghiệm mà không có phôi để chuyển thì phải làm sao?

Em có ra bệnh viện Tâm Anh để chọc hút trứng vào ngày 20/8 vừa qua. Kết quả em được 9 trứng nhưng không có phôi nào để chuyển. Bây giờ em nên làm thế nào? Em muốn ra bệnh viện Tâm Anh để được tư vấn cụ thể, em sẽ đi vào thời gian nào ạ? Em cảm ơn bác sĩ.

BS CKI CAO TUẤN ANH

Các trường hợp tương tự như của chị không chỉ gặp ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Hiện có một số phương pháp được thực hiện để cải thiện chất lượng noãn, tăng khả năng thụ tinh tạo phôi đã được áp dụng trên thế giới. Tại IVF Tâm Anh, chúng tôi cũng đã triển khai để tăng cơ hội có phôi, có thai trong những lần làm IVF tiếp theo.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.