Phương pháp IUI lần 2 có bị ảnh hưởng khi lần một thất bại hay không?

Em có đi làm phương pháp IUI được 14 ngày thì có kinh. Em đi siêu âm thấy còn 3 nang tồn dư là 25, 18, 12mm. Em muốn hỏi là đã có trường hợp nào bị như em chưa và kết quả như vậy có ảnh hưởng đến việc làm IUI lần sau không?

BS CKI CAO TUẤN ANH

Đó là các nang tồn dư của chu kỳ kích trứng trước đó, thông thường chúng sẽ tự biến mất trong vòng 1-3 chu kỳ kinh. Nếu muốn làm sớm bạn có thể thực hiện thủ thuật chọc hút  nang tồn dư đó bằng một kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm đường âm đạo, ngay chu kỳ đó có thể thực hiện làm IUI tiếp được. Thông thường có thể làm IUI 3-6 chu kỳ liên tiếp.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.