Phương pháp IUI thất bại thì tỉ lệ thành công của IVF có cao không?

Em đã làm phương pháp IUI một lần nhưng thất bại. Nếu bây giờ em muốn làm IVF thì tỷ lệ thành công có cao không? Năm nay em 35 tuổi và có một con gái 9 tuổi.

BS CKI CAO TUẤN ANH

IUI thất bại không ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ thành công của phương pháp IVF. Chị năm nay 35 tuổi, nếu không có bất thường gì khác thì tỷ lệ thành công trong một lần chuyển phôi vào khoảng 50-60%.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.