Muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm ở bác sĩ Hoàng thì phải làm sao?

Xin chào bác sĩ.
Em đang chuẩn bị làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng vì điều kiện không cho phép nên em làm các bước trước khi hút trứng và chuyển phôi tại địa phương ở một bác sĩ khác. Đến bước hút trứng, thụ tinh và chuyển phôi em sẽ làm tại bệnh viện Tâm Anh.
Em muốn được BS Hoàng làm cho các bước đó thì phải làm sao ạ?
Em xin chân thành cảm ơn BS và bệnh viện.

Nguyễn Thị Tuyết

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.