Chuyển phôi không thành công là do nguyên nhân gì?

Cháu mong con đã 8 năm và chưa có bé. Cháu đã thực hiện IVF, chuyển phôi 2 lần nhưng chưa thành công. Cháu cần làm gì để biết nguyên nhân chuyển phôi không thành công? Cám ơn bác sĩ.

BS CKI CAO TUẤN ANH

Tôi chưa nắm được thông tin 2 lần làm IVF chất lượng phôi như thế nào . Tuy nhiên sau nhiều lần làm IVF thất bại, chị nên mổ nội soi thăm dò vô sinh.

Các bác sĩ sẽ kiểm tra buồng tử cung, 2 vòi trứng và 2 buồng trứng xem có phát hiện ra vấn đề j mà trên siêu âm hay phim chụp tửu cung – vòi trứng không thấy. Nếu phát hiện vấn đề, bác sĩ sẽ xử trí tổn thương ngay cho chị.

Bên cạnh đó khi làm IVF chúng tôi sẽ lựa chọn phác đồ phù hợp để thu được số noãn nhiều hơn, áp dụng các kỹ thuật hiện đại như ICSI, nuôi phôi ngày 5, PGS để tăng tỷ lệ thành công.

để gửi câu hỏi cho chuyên gia.