Tin tức

tin tuc

Hội thảo “Song thai và các vấn đề cần quan tâm”

Ngày 28/10/2017, Hội thảo “Song thai và các vấn đề cần quan tâm” do Bệnh...

Xem Thêm >
tin tuc

THÔNG BÁO: Lịch sinh hoạt khoa học tháng 11/2017

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh...

Xem Thêm >
tin tuc
Mới

THÔNG BÁO: Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xin thông báo Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017 như sau: Chủ đề: “IUTPI” Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản...

Xem Thêm
tin tuc
Mới

THÔNG BÁO: Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xin thông báo Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017 như sau: Chủ đề: “CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG GnRH ANTAGONIST VÀ AGONIST TRONG ĐIỀU TRỊ...

Xem Thêm
tin tuc
Mới

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vinh dự đăng cai và tổ chức thành công Hội thảo của Bộ Y Tế

Ngày 21/09/2017, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị được vinh dự đăng cai phối hợp tổ chức Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BYT và xây dựng lộ trình triển khai kiểm định...

Xem Thêm