Tin Tức

tin tuc

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH Địa chỉ chi tiết: 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà NộI Số giấy phép hoạt động:196 Ngày...

Xem Thêm

tin tuc

THÔNG BÁO: Lịch sinh hoạt khoa học tháng 11/2017

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xin thông báo Lịch sinh hoạt khoa học tháng 11/2017 như sau: Chủ đề: “VAI TRÒ CỦA LH TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN” Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hỗ...

Xem Thêm >
tin tuc

THÔNG BÁO: Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xin thông báo Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017 như sau: Chủ đề: “IUTPI” Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Khoa Phụ Sản Bệnh...

Xem Thêm >
tin tuc

THÔNG BÁO: Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xin thông báo Lịch sinh hoạt khoa học tháng 10/2017 như sau: Chủ đề: “CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG GnRH ANTAGONIST VÀ AGONIST TRONG ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA” Đơn vị...

Xem Thêm >
tin tuc

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vinh dự đăng cai và tổ chức thành công Hội thảo của Bộ Y Tế

Ngày 21/09/2017, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị được vinh dự đăng cai phối hợp tổ chức Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BYT và xây dựng lộ trình triển khai kiểm định chất lượng đào tạo liên...

Xem Thêm >