Chuyên gia - bác sĩ

BS.CKI QUÁCH THỊ BÍCH VÂN

Bác sĩ Khoa Da liễu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII NGÔ ĐÌNH DŨNG

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII LÊ THANH SƠN

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI ĐỖ VŨ NGỌC ANH

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS NGUYỄN PHẠM DIỄM KIỀU

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS ĐẶNG LÊ HỒNG NGÂN

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS.CKI NGUYỄN HOÀNG MINH

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Trần Thị Ngọc Bích

Bác sĩ Khoa Ngoại Vú
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII Dương Anh Dũng

Bác sĩ Khoa Nhi
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII TRẦN VĂN THẠCH

Bác sĩ Nội tiêu hóa
Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM