Chuyên gia - bác sĩ

THS.BS TRẦN VĂN DẦN

Kỹ thuật viên trưởng Khoa Phục hồi chức năng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BSNT LÊ UYÊN PHƯƠNG

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BSNT TRẦN NGỌC HÀ GIANG

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI NGUYỄN VĂN THÁI

Phó khoa Giải phẫu bệnh & Tế bào
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII PHAN THỊ LOAN

Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BSNT LÊ MINH THÙY

Bác sĩ Nội tiêu hóa
Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BSNT.CKI TRƯƠNG HỮU BẢO

Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS ​​NGUYỄN THỊ THU THẢO

Bác sĩ Khoa Ung bướu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM