Chuyên gia - bác sĩ

BS.CKI MAI THỊ TÚ UYÊN

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS NGUYỄN HOÀNG MINH THI

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI NGUYỄN HUY CƯỜNG

Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS VŨ THỊ THANH

Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKI Đỗ Tiến Vũ

Bác sĩ Khoa Nội tiết - Đái tháo đường
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS HOÀNG CHÂU BẢO ĐÍNH

Bác sĩ Khoa Thần kinh
Trung tâm Khoa học Thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS.CKII PHẠM NGỌC DANH KHOA

Bác sĩ Khoa Thần kinh
Trung tâm Khoa học Thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII MÃ THANH PHONG

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI HOÀNG MỸ LINH

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS.CKII Hồ Thị Xuân Nga

Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM