Chuyên gia - bác sĩ

ThS.BS ĐINH VŨ PHƯƠNG THẢO

Bác sĩ: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM
Tiếng Anh

BS.CKII PHAN THẾ THI

Bác sĩ: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS KIỀU LỆ BIÊN

Bác sĩ: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM