Chuyên gia - bác sĩ

GS.TS.BS HOÀNG ANH DŨNG

Bác sĩ cao cấp Khoa Ngoại tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS.CKII NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Phó khoa Ngoại tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS TRẦN NGỌC HỮU

Quản lý Thử nghiệm lâm sàng Vắc xin
Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTND.PGS.TS.BS LÊ HOÀNG

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS HỒ HOÀNG PHƯƠNG

Giám đốc trung tâm Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTND.TS.BS.CKII PHAN THỊ XUÂN

Trưởng khoa: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
Trưởng khoa: Khoa Cấp cứu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS NGUYỄN ĐỨC HINH

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TTND.PGS.TS.BS.CKII LƯU THỊ HỒNG

Phó Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII LƯU KÍNH KHƯƠNG

Trưởng khoa Khoa Gây mê hồi sức
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM