banner Deskop

Chuyên gia - bác sĩ

TTND.PGS.TS.BS LÊ HOÀNG

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS HỒ HOÀNG PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTND.TS.BS.CKII PHAN THỊ XUÂN

Trưởng khoa: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
Trưởng khoa: Khoa Cấp cứu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS NGUYỄN ĐỨC HINH

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS LƯU THỊ HỒNG

Phó giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII LƯU KÍNH KHƯƠNG

Trưởng khoa Khoa Gây mê hồi sức
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS NGUYỄN VĂN LIỆU

Trưởng khoa Khoa Nội thần kinh
Trung tâm Thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TTƯT.ThS.BS.CKII CHU TẤN SĨ

Trưởng khoa Ngoại thần kinh
Trung tâm Thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTƯT.TS.BS NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC

Trưởng khoa Khoa Nội thần kinh
Trung tâm Thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BSCC ĐẶNG HỒNG HOA

Trưởng khoa Khoa Cơ xương khớp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM