Chuyên gia - bác sĩ

PGS.TS.BS LÊ HOÀNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS HỒ HOÀNG PHƯƠNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS TRẦN MINH GIANG

Phó trưởng khoa: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTND.TS.BS.CKII PHAN THỊ XUÂN

Trưởng khoa: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
Trưởng khoa: Khoa Cấp cứu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS LƯU THỊ HỒNG

Trưởng khoa: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII LƯU KÍNH KHƯƠNG

Trưởng khoa: Khoa Gây mê hồi sức
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS NGUYỄN VĂN LIỆU

Trưởng khoa: Khoa Nội thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BSCC ĐẶNG HỒNG HOA

Trưởng khoa: Khoa Cơ xương khớp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS LÊ MINH KỲ

Phụ trách chuyên môn: Khoa Tai mũi họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TTƯT.PGS.TS.BS CHU THỊ HẠNH

Trưởng khoa: Khoa Nội hô hấp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM