Chuyên gia - bác sĩ

PGS.TS.BS LÊ HOÀNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS HỒ HOÀNG PHƯƠNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTND.TS.BS.CKII PHAN THỊ XUÂN

Trưởng khoa: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
Trưởng khoa: Khoa Cấp cứu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS NGUYỄN ĐỨC HINH

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
Tiếng Pháp

PGS.TS.BS LƯU THỊ HỒNG

Phó giám đốc: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII LƯU KÍNH KHƯƠNG

Trưởng khoa: Khoa Gây mê hồi sức
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS NGUYỄN VĂN LIỆU

Trưởng khoa: Khoa Nội thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TTƯT.TS.BS NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC

Trưởng khoa: Khoa Nội thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BSCC ĐẶNG HỒNG HOA

Trưởng khoa: Khoa Cơ xương khớp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS LÊ MINH KỲ

Phụ trách chuyên môn: Khoa Tai mũi họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM