Chuyên gia - bác sĩ

BS NGUYỄN XUÂN VINH

Bác sĩ: Trung tâm Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC

Bác sĩ: Khoa Nội thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BSNT LÂM HOÀNG DUY

Bác sĩ: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTƯT.BS.CKII LÊ NGỌC ÁNH

Trưởng phòng NCKH và Thử nghiệm lâm sàng
Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu khoa học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS. BSNT PHẠM THỊ PHƯƠNG

Bác sĩ: Khoa Tai mũi họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS NGÔ THỊ BÌNH LỤA

Bác sĩ: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS TRẦN THỊ THANH THẢO

Bác sĩ: Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS NGUYỄN THỊ OANH

Bác sĩ: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BSCKII NGUYỄN THU TRANG

Bác sĩ: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BSNT TRƯƠNG HOÀI LAM

Bác sĩ: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM