Chuyên gia - bác sĩ

BS NGUYỄN TRẦN QUANG SÁNG

Bác sĩ: Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BÁC SĨ TRẦN ĐỨC THANH

Bác sĩ: Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BSNT PHAN KHOA NGUYÊN

Bác sĩ: Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS NGUYỄN HỮU MẠNH

Bác sĩ: Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS VÕ SỸ QUYỀN NĂNG

Bác sĩ: Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS HỒ NGỌC MINH

Bác sĩ: Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

GS.TS.BS TRỊNH HỒNG SƠN

Phụ trách chuyên môn: Khoa Ngoại chung
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS NGUYỄN VĂN HẬU

Bác sĩ Ngoại hậu môn trực tràng: Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM