Chuyên gia - bác sĩ

BS.CKI TRƯƠNG TRỌNG TUẤN

Bác sĩ: Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKI PHAN TUẤN TRỌNG

Bác sĩ: Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS LÊ XUÂN NGUYÊN

Bác sĩ đơn vị Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKII NGUYỄN VĂN VĨ

Trưởng khoa: Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS NGUYỄN THANH NHÂN

Bác sĩ: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKI HỒ THỊ TUYẾT MAI

Bác sĩ: Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKII TRẦN ĐỖ LAN PHƯƠNG

Bác sĩ: Khoa Nội tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKI HOÀNG ĐÌNH THÀNH

Bác sĩ: Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

THS.BS NGUYỄN THANH BIÊN

Bác sĩ: Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM