Chuyên gia - bác sĩ

THS.BS LÊ PHAN KIM THOA

Trưởng khoa: Khoa Nhi
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

PGS.TS.BS LÊ HOÀNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS GIANG HUỲNH NHƯ

Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS TRẦN VƯƠNG THẢO NGHI

Trưởng khoa: Khoa Ung bướu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKII TRẦN THỊ THANH NGA

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Xét nghiệm
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

THS.BS HỒ HOÀNG PHƯƠNG

Giám đốc trung tâm: Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

TS.BS TRẦN MINH GIANG

Trưởng khoa: Khoa Nội tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKII NGUYỄN MẠNH BẢO

Trưởng khoa: Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKII LƯU KÍNH KHƯƠNG

Trưởng khoa: Khoa Gây mê hồi sức
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

NGND.GS.TS.BS TRẦN QUÁN ANH

Trưởng khoa: Khoa Tiết niệu
Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM