Chuyên gia - bác sĩ

TS.BS CAM NGỌC PHƯỢNG

Giám đốc trung tâm Trung tâm Sơ sinh
Giám đốc
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTƯT.TS.BS NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Phó khoa Tiết niệu Nam học và Thận học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS VŨ HUY TRỤ

Trưởng khoa Khoa Nhi
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS TRẦN PHAN CHUNG THỦY

Cố vấn chuyên môn Trung Tâm Tai Mũi Họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS.CKII TRẦN THỊ THÚY HẰNG

Trưởng khoa Trung tâm Tai mũi họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

GS.TS.BS NGÔ QUÝ CHÂU

Phó Tổng Giám đốc chuyên môn
Hệ thống BVĐK Tâm Anh
Cố vấn chuyên môn Khoa Hô hấp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS GIANG HUỲNH NHƯ

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS TRẦN VƯƠNG THẢO NGHI

Trưởng khoa Khoa Ung bướu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII TRẦN THỊ THANH NGA

Giám đốc trung tâm Trung tâm Xét nghiệm
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

NGND.PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ HÀ

Trưởng khoa Trung tâm Xét nghiệm
Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu khoa học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM