banner Deskop

Chuyên gia - bác sĩ

TS.BS TỪ THÀNH TRÍ DŨNG

Trưởng khoa Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTUT.TS.BS NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Phó trưởng khoa Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS VŨ HUY TRỤ

Trưởng khoa Khoa Nhi
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

THS.BS.CKII TRẦN THỊ THÚY HẰNG

Trưởng khoa Khoa Tai mũi họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

GS.TS.BS NGÔ QUÝ CHÂU

Cố vấn chuyên môn Khoa Nội hô hấp
Giám đốc chuyên môn
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS GIANG HUỲNH NHƯ

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS TRẦN VƯƠNG THẢO NGHI

Trưởng khoa Khoa Ung bướu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII TRẦN THỊ THANH NGA

Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

NGND.PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ HÀ

Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm
Trưởng khoa Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu khoa học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

GS.TS.BS HOÀNG ANH DŨNG

Giám đốc Hợp tác quốc tế
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC BẢO HIỂM