Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

TS.BS MAI THỊ HỘI

Trưởng khoa Nội soi Tiêu hóa

Trưởng khoa Nội soi Tiêu hóa – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên trưởng khoa Nội soi tiêu hóa bệnh viện Việt Đức

Là một trong những bác sỹ đầu tiên tại Việt Nam được bác sỹ người Pháp trong tổ chức “thày thuốc thế giới”- Medecin du monde, bác sỹ Jean Mari Tigaut đào tạo về kỹ thuật Nội soi tiêu hóa.

Bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành: Nội Tiêu hoá – Gan mật tại Pháp và được cấp bằng Tiến sỹ tại Pháp năm 2011.

Có công lớn trong việc sáng lập ra Khoa Nội soi tiêu hóa đầu tiên tại Việt Nam tại Bệnh viện Việt Đức.

Hotline: 1800 6858