Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BS. TẠ NGỌC THẠCH

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

  • T8/2007-T1/2013: ĐH Y Dược Thái Nguyên
  • T9/2013-T4/2014: Định hướng chuyên khoa Ngoại – ĐH Y Hà Nội
  • T9/2015-T12/2015: Nam khoa – BV Việt Đức Hà Nội
  • T10/2017-T5/2019: Cao học tại ĐH Y Dược Thái Nguyên

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:

  • T9/2013-T10/2017: BS Ngoại Tổng hợp – BV Gang thép Thái Nguyên
  • T10/2017-T10/2019: Cao học ngoại khoa – ĐH Y Dược Thái Nguyên
  • 2019: Nam khoa nâng cao – BV Việt Đức (Trung tâm Nam học)

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: 

  •  Chiến sĩ thi đua – Đề tài: Đánh giá kết quả điều trị cắt túi mật qua phẫu thuật nội soi tại BV Gang thép Thái Nguyên (2015)
  • Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của Bệnh nhân sau can thiệp phẫu thuật tại BV Gang thép Thái Nguyên (2016)
  • Đề tài cao học: Kết quả ghép thận ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối từ người cho sống tại BV TƯ Thái Nguyên.

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015

 

 

 

 

 

Hotline: 1800 6858