Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

GS.TS.BS ĐỒNG KHẮC HƯNG

Phó Tổng Giám Đốc

Trưởng khoa Nội, Giám đốc Trung tâm tế bào gốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • 1974-1980: BS đa khoa quân y (Nội trú Nội) tại Học viện Quân Y
  • 1985 – 1987: BS CKI Nội chung Học viện Quân Y
  • 1991-8/1995: NCS Học viện Quân Y
  • 9/1995 – 6/1997: Thực tập sinh tại CH Áo về bệnh Hô hấp
  • 2001: BS CKII Hô hấp chuyển đổi từ TS – Học viện Quân Y

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • 1981-1990: BS tại khoa nội tim thận khớp nội tiết hô hấp BV 103, Giảng viên tại Bô môn nội Học viện Quân Y
  • 1991-1995: Nghiên cứu sinh
  • 9/1995 – 6/1997: Thực tập sinh tại CH Áo về bệnh Hô hấp
  • 7/1996-5/2005: BS tại khoa lao và bệnh phổi BV 103, Giảng viên tại Bộ môn lao bệnh phổi Học viện Quân Y. Quyền Trưởng khoa 1/1998, trưởng khoa: 11/1998 – 4/2005, PGĐ BV 103: 5/2005 – 10/2007, PGĐ Học viện Quân Y: 12/2007 – 11/2017

 

 

Hotline: 1800 6858