Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

BSNT TRẦN HỮU ĐẠT

Bác sỹ Khoa Xét nghiệm

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • 2002 – 2008 BSĐK- ĐH Y Hải Phòng
  • 2008 – 2011 BSNT chuyên ngành Vi sinh – ĐH Y HN

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • 2011 – 2012 Khoa xét nghiệm, Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương
  • 2012 – 2013 Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Vinmec
  • 2013 – 2015 Trường đại học Mandume, Cunene, Angola
  • 2015 – 2017 Tổ chức dịch vụ dân số quốc tế (PSI)
Hotline: 1800 6858