Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

BSCKII ĐỖ NGỌC LÂM

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Trưởng khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 1974: Tốt nghiệp bác sỹ – Đại học Y Hà Nội
 1993 – 1994: Thực tập sinh về Gây mê hồi sức tại Cộng hòa Pháp
 08/06/1999: Chứng nhận Bác sỹ chuyên khoa II – khoa Gây mê hồi sức – Đại học Y Hà Nội.

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

 • T11/1974 – 1993: Giảng viên – Đại học Y Hà Nội; Bác sỹ Gây mê hồi sức – Bệnh viện Việt Đức
 • 1983 – 1987: Làm chuyên gia y tế tại Algerie
 • 1993 – 1994: Giảng viên và làm Gây mê hồi sức tại Cộng hòa Pháp
 • 1996 – 1997: Giảng viên và làm Gây mê hồi sức tại Cộng hòa Pháp
 • 1998 – 2009: Giảng viên chính phụ trách bộ môn GMHS – ĐH Y Hà Nội và Phó trưởng khoa GMHS – Bệnh viện Việt Đức
 • 2009 – 2015: Bác sỹ GMHS – Bệnh viện Việt Đức
 • 2016 – nay: Trưởng khoa GMHS – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 • 8 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở
 • 3 đề tài nghiên cứu cấp Hội
 • 2 đề tài nghiên cứu cấp Bộ

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2009)
 • Huân chương lao động hạng III
 • Huy chương vì sức khỏe và giáo dục
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
 • Nhiều năm là Chiến sỹ thi đua cấp bộ và cơ sở
 • 4 bằng khen của Bộ Y tế
Hotline: 1800 6858