Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ giáo sư, bác sỹ là những chuyên gia hàng đầu nổi tiếng bậc nhất Việt Nam và các chuyên gia Quốc tế tham gia khám chữa bệnh đào tạo.
PGS.TS.BS LÊ HOÀNG

Giám đốc TT Hỗ trợ sinh sản

BSNT LƯU XUÂN KỲ

Bác sỹ mô phôi học

BS CKI CAO TUẤN ANH

Bác sỹ TT Hỗ trợ sinh sản

BS PHAN NGỌC QUÝ

Bác sỹ TT Hỗ trợ sinh sản

BS NGUYỄN LỆ THỦY

Bác sỹ TT Hỗ trợ sinh sản

BS. NGUYỄN HUY HOÀNG

Bác sỹ TT Hỗ trợ sinh sản

BS. BÙI THỊ HẠNH

Bác sỹ TT Hỗ trợ Sinh sản

Hotline: 1800 6858