Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ giáo sư, bác sỹ là những chuyên gia hàng đầu nổi tiếng bậc nhất Việt Nam và các chuyên gia Quốc tế tham gia khám chữa bệnh đào tạo.
PGS.TS.BS LƯU THỊ HỒNG

Trưởng khoa Phụ Sản

ThS.BS ĐINH THỊ HIỀN LÊ

Bác sỹ cao cấp

ThS.BSNT NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Bác sỹ Khoa Phụ sản

ThS.BS SAO HIÊNG

Bác sỹ Khoa Phụ sản

Ths.BS CAO THÚY HÀ

Bác sỹ khoa Phụ sản

ThS.BS PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG

Bác sỹ Khoa Phụ Sản

BSCKII NGUYỄN DƯ DẬU

Bác sỹ khoa Phụ Sản

BSCKII NGUYỄN TIẾN MẠNH

Bác sỹ Khoa Phụ Sản

BS DƯƠNG VIỆT BẮC

Bác sỹ Khoa Phụ Sản

BSCKI NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Bác sỹ Khoa Phụ Sản

BS HOÀNG NGỌC ANH

Bác sỹ Khoa Phụ Sản

BS NGUYỄN HỮU CÔNG

Bác sỹ Khoa Phụ Sản

Hotline: 1800 6858