Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ giáo sư, bác sỹ là những chuyên gia hàng đầu nổi tiếng bậc nhất Việt Nam và các chuyên gia Quốc tế tham gia khám chữa bệnh đào tạo.
PSG.TS.BS LÊ THỊ VIỆT HOA

Trưởng Khoa Nội

TS.BS LÊ THỊ THANH HẰNG

Bác sỹ Nội Tim mạch

BS NGUYỄN ĐỨC HUY

Bác sỹ Hồi sức tích cực

BSNT NGUYỄN VĂN SƠN

Bác sỹ Khoa Nội

ThS.BS NGUYỄN THÀNH TRUNG

Bác sỹ Khoa Nội

ThS.BS ĐÀO BÍCH VÂN

Bác sỹ Khoa Nội

BS VŨ VĂN NAM

Bác sỹ Khoa Nội

ThS.BS HÀ TUẤN HÙNG

Bác sỹ Khoa Nội

PGS.TS. VŨ ĐIỆN BIÊN

Chuyên gia Tim mạch

ThS.BS. LÂM VĂN CHẾ

Bác sỹ Nội Thần kinh

PGS.TS.BSCKII NGUYỄN VĂN LIỆU

Bác sỹ Nội Thần kinh

Hotline: 1800 6858